Aparaty ortodontyczne ruchome. Kiedy są stosowane?

Czym jest aparat ruchomy?

Proste zęby to nie tylko estetyka, to również sposób na prawidłowe działanie układu kostnostawowego w obszarze głowy, czy też aparatu żucia. Poprawie ulega jakość trawienia, tym samym funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Jak widać leczenie ortodontyczne ma dalekosiężne skutki jeśli chodzi o działanie ciała człowieka, głęboko wykraczające poza obraz tzw. prostych zębów. W leczeniu wykorzystuje się aparaty ruchome i stałe. Aparat ruchomy zakładany jest na zęby mleczne i mieszane. Zwykle między posiłkami lub w trakcie snu, głównie dzieciom między 4. a 12. rokiem życia.

Na co dzień pacjent zakłada je i zdejmuje samodzielnie, a raz na kilka tygodni podczas wizyty kontrolnej ma ustawianą właściwą siłę nacisku na zęby. Aparaty ruchome zwane też czynnościowymi mogą różnić się między sobą konstrukcją i rodzajem użytych do ich wykonania materiałów.

Jakie są typy aparatów ruchomych?

Jednym z typów aparatu ruchomego jest aparat czynnościowy trainer, który służy poprawie efektywności leczenia aparatem stałym, eliminując złe nawyki mięśniowe u dziecka. Wykorzystuje on naturalne siły mięśni języka i policzków. Przypomina w swym wyglądzie szybę o specjalnym kształcie odciążającym staw skroniowo-żuchwowy. Innym typem aparatu jest retainer, czyli aparat retencyjny, służący utrwaleniu leczenia wad zgryzu, po zakończonym leczeniu aparatem stałym lub ruchomym. Ma on za zadanie chronić i stabilizować ustawione zęby przed ponownym przesunięciem.

Biorąc pod uwagę dopuszczalny wiek dziecka, w którym leczenie aparatem ruchomym daje duże szanse na wyleczenie, jest u dziewczynek wiek 12-13 lat, a u chłopców maksymalnie wdrożyć można leczenie do ukończenia 15. roku życia.